soort zaken

 • echtscheidingen 

eenzijdig of op gezamenlijk verzoek (als onafhankelijk bemiddelaar of mediator)

 • verdeling van gemeenschap/verrekening van huwelijkse voorwaarden.

gezamenlijke bezittingen zoals huizen maar ook periodieke verrekenbedingen, schenkingen onder uitsluiting of erfenissen en geld dat U al had kunnen van zeer grote invloed zijn op de uiteindelijke rechten en plichten ingeval van echtscheiding.

 • ouderschapsplannen, omgangsregelingen (zorg & contact); 

het is het recht van het kind om opgevoed te worden door zijn ouders. ik help u met een passende regeling en het nakomen van daarvan.  

 • partner- en kinderalimentatie; 

kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie. de hoogte ervan bepaalt in de praktijk het daadwerkelijke inkomen van partijen.

 • voogdij en ondertoezichtstellingen (OTS);

indien kinderen klem dreigen te zitten of in loyaliteitsconflicten terecht zijn gekomen. 

 • advies over Jeugdzorg, AMK, William Schrikkerstichting en de Raad voor Kinderbescherming;

wanneer deze in te schakelen. wanneer kritisch zijn en wanneer juist meewerken?

 • erfrecht;

het belangrijkste advies om geen rechten te verspelen en het erven van schulden te voorkomen is om nooit het sterfhuis te betreden.   

 • second opinion

voor dat men elders tekent, geef ik vrijblijvend en kosteloos advies.

 

en voor ondernemers

 • procesrecht;

als het op procederen aankomt, dan moet het wel goed gebeuren. 

 • incasso's met beslaglegging vooraf;

 voorkom vooraf dat er niets meer te halen valt.  

 • overeenkomsten/contracten;

voorkomenen is beter dan genezen. 

 • second opinion (hoger beroep) in procedures.