Er is een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Het verschil zit in het aanleveren van een goed dossier en het aanleveren van bewijs. Door mij goed aan te leveren worden veel onnodige kosten uitgespaart. Ik maakeerst een duidelijk plan van aanpak. De rechter moet door ons beter worden ingelicht over de feiten en de bewijsstukken dan de tegenpartij. Door mijn strenge aanpak, zorg ik dat uw dossier op orde is en voorkom ik voor U teleurstellingen en verrassingen.